intro-image

Новим корисницима, који немају отворен платни рачун у Банци Поштанска штедионица обезбедили смо промотивне услове за вођење платног рачуна, електронског и мобилног банкарства уз коришћење 2 у 1 уређаја - Android ПОС терминала за прихватање платних инструмената (платних картица и IPS плаћања QR кодом), који се користи и као фискални уређај.

Поред овога обезбедили смо СИМ картицу са интернет саобраћајем, инсталацију, обуку корисника и одржавање уређаја, сервис и замену уређаја, уз техничку подршку 365 дана у години.

Kоришћење интегрисаног 2 у 1 уређаја моделa "Castles Saturn 1000" месечно 2.800 RSD са ПДВ-ом
Вођење платног рачуна месечно 0 RSD*
*Након 12 месеци 200 RSD
Услуга одржавања електронског и мобилног банкарства – Web SME
Опциони избор за нове кориснике
месечно 0 RSD*
*Након 12 месеци 300 RSD

Нови клијенти могу по свом избору уговорити и додатне производе и услуге, које ће Банка наплаћивати у складу са званичном Тарифом накнада, попут платних картица – VISA и Mastercard пословних дебитних картица, VISA пословне кредитне картице, дозвољеног прекорачења по рачуну и друго.

Пријава за 2 у 1 уређај   
Подаци корисника
Контакт подаци

#еФискализација