intro-image

Нашим постојећим корисницима, који имају отворен платни рачун у Банци Поштанска штедионица обезбедили смо повољније услове са нижом ценом месечног одржавања 2 у 1 уређаја - Android ПОС терминала за прихватање платних инструмената (платних картица и IPS плаћања QR кодом), који се користи и као фискални уређај.

Поред овога обезбедили смо СИМ картицу са интернет саобраћајем, инсталацију, обуку корисника и одржавање уређаја, сервис и замену уређаја, уз техничку подршку 365 дана у години.

Kоришћење интегрисаног 2 у 1 уређаја моделa "Castles Saturn 1000" месечно 2.550 RSD са ПДВ-ом

Постојећи клијенти могу по свом избору уговорити и додатне производе и услуге, које ће Банка наплаћивати у складу са званичном Тарифом накнада, попут платних картица – VISA и Mastercard пословних дебитних картица, VISA пословне кредитне картице, дозвољеног прекорачења по рачуну и друго.

Пријава за 2 у 1 уређај   
Подаци корисника
Контакт подаци

#еФискализација